Buitenspeeldag

De geplande 'Buitenspeeldag' van nu woensdag zal niet in stadspark De Motten, maar in de Eburonenhal plaatsvinden, laat de Sportdienst weten. "Door de hevige windvoorspelling hebben we net beslist om deze in de Eburonenhal te laten doorgaan. Weliswaar beperkt.  Alle bestelde springkastelen, het circusonderdeel en de DJ zullen zich daar vestigen", aldus Michel Vanbuul.

Koffiestop Papschool

Op de speelplaats van de Papschool (Sint-Jansstraat) wordt vanochtend een ‘Koffiestop’ gehouden t.v.v. Broederlijk delen. Je kan er een beker koffie of fruitsap aan 2 euro nuttigen. Vrijdag staat er een sobere maaltijd op het programma: Dan krijgen de kleuters een boterham met confituur en een beker water aan 2,5 euro voorgeschoteld. “Vorig jaar hebben we een weeshuis in Tanzania gesteund, maar dat sprak de kinderen niet echt aan. Daarom hebben we nu Broederlijk Delen uitgekozen”, vertelde juf Shana Moermans, vervangend schoolhoofd.

Tongenaar maakt amok in Bilzen

Gisteren heeft een veertiger uit Tongeren amok gemaakt in het centrum van Bilzen. De man die zich met een scootmobiel verplaatst, was duidelijk onder invloed. Eerst scheldt hij allochtonen en vrouwen uit. Even later botst hij met opzet tegen een BMW. Wanneer de bestuurder vraagt waarom hij dat doet, haalt hij een Rambo-mes boven en plaatst dat tegen de keel van de man. De Tongenaar wordt opgepakt en opgesloten in de cel om te ontnuchteren.

Algemene Vergadering sportraad

Deze voormiddag vond  de Algemene Vergadering van de sportraad plaats in het auditorium van het GRM. Op dit ogenblik zijn er meer dan 100 verenigingen aangesloten bij de stedelijke Sportraad.
Voorzitter Josse Lambrix heette iedereen welkom. Sportschepen Gerard Stassen vertelde dat de Vlaamse Gemeenschap groen licht gegeven heeft voor de aanleg van een kunstgrasveld op Sportoase in Mal. Dit jaar worden er voor 200.000 euro aanpassingen en verbeteringen aangebracht aan zowel de overdekte  als openluchtinfrastructuur. Minister Muyters had het over het beleid van de Vlaamse regering naar lokale sportclubs en het lokale ‘Sport-voor-allen-beleid’. Stadsarchivaris Steven Vandewal deed uit de doeken wat het stadsarchief kan betekenen voor sportclubs.  

Zomeruur

Zaterdagnacht schakelen we weer over op de zomertijd en moeten we de klok een uurtje door draaien. Minder lang slapen dus, want 2 uur wordt dan 3 uur. Het doel van de zomer- en wintertijd is energiebesparing. Ongeveer 70 landen draaien sinds 1977 de klok jaarlijks een keer vooruit en een keer achteruit. Op 25 oktober draaien we de tijd terug naar het winteruur.

Workshop voor voorlezers

De bibliotheek heeft plannen om in de toekomst tweewekelijkse een 'voorleesuurtje' te organiseren, op zaterdagvoormiddag van 10u30 tot 11u30. Kinderen tussen 3 en 6 jaar zijn dan welkom om naar een verhaaltje te komen luisteren en aansluitend samen iets te knutselen. “Bedoeling is enerzijds om boekjes en lezen te stimuleren bij kinderen, maar anderzijds geeft het aan jonge mama’s en papa’s ook de kans om ondertussen rustig op zoek te gaan naar eigen boeken, dvd’s,…. Om de voorleesuurtjes te kunnen realiseren zijn we op zoek gegaan naar voorleesvrijwilligers. Er hebben zich 15 mensen hiervoor opgegeven, het is een leuke mix geworden van oma’s, een opa, leerkrachten en studenten”, weet An Lysens. “Omdat we deze mensen alvast de nodige ondersteuning wilden geven, bieden we hun vandaag een voorleesworkshop aan, gegeven door professioneel verhalenvertelster Hilde Rogge”, weet cultuurschepen Guy Schiepers.

Tongeren viert mee 20 jaar Fietsparadijs Limburg

Het knooppuntfietsen – en dus ook het Fietsparadijs Limburg – bestaan 20 jaar. Tijdens de viering hiervan ondertekende schepen van Toerisme, Marc Hoogmartens, samen met de burgemeesters en schepenen van de overige Limburgse gemeenten het kwaliteitscharter ‘Toeristisch fietsroutenetwerk Limburg’. Hierdoor gaat de stad Tongeren akkoord om in de toekomst te blijven investeren in haar fietsroutenetwerk.
Het nieuw toeristisch seizoen vangt binnenkort aan. Daarom werd onlangs nog een grondige controle van het Tongerse fietsroutenetwerk uitgevoerd. Momenteel wordt het 75 kilometer lange fietsnetwerk dat Tongeren rijk is, gereinigd. Struiken en bomen langs de tracés worden gesnoeid, picknickplaatsen worden opgesmukt en de nodige herstellingen aan het wegdek uitgevoerd. “We hechten veel belang aan het systematisch controleren en goed onderhouden van ons  fietsroutenetwerk. Vorig jaar nog, namen we het extra onder de loep en brachten we een aantal verbeteringen aan waaronder een verbinding met het centrum. Wij opteerden voor een toeristische fietsroute langs de belangrijkste bezienswaardigheden van onze stad. Verder investeerden we , i.s.m. het Regionaal Landschap Haspengouw, in de inrichting van een nieuwe picknickplaats t.h.v.  het uitzichtspunt aan de Dassenburcht in Kolmont (knooppunt 139). Met zo’n 140.000 fietsers die we op jaarbasis in Tongeren mogen verwelkomen is het inzetten op een kwalitatief fietsroutenetwerk prioritair”, aldus de schepen.
Vanaf 1 april kan je bij het toeristisch infokantoor opnieuw terecht voor het huren van fietsen en vespa’s.

Hilde Rogge in de bieb

Deze voormiddag is vertelster Hilde Rogge uit Etikhove te gast in de bieb, n.a.v. de Jeugdboekenweek. Ze animeert er 213 leerlingen van het 2de leerjaar (voorstellingen om 8u50, 10u en 11u10).  Rogge maakt deel uit van Compagnie De Zere Knie, een collectief van door de wol geverfde vertellers. Na een leven als gepassioneerde leerkracht, vertelt Hilde nu al jaren in bibliotheken en scholen, verenigingen en huiskamers voor kinderen en volwassenen. Ze kruipt in haar verhalen en brengt ze meesterlijk tot leven in een sappige, ondeugende taal. Ze raakt, inspireert en ontroert op haar eigen authentieke manier.

5,6 miljoen voor stoepen en wegen

Tongeren investeert meer dan ooit in wegeninfrastructuur: de komende vier jaren wordt 5,6 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg, het onderhoud en het vernieuwen van stoepen, asfalt- en betonwegen en dat los van de rioleringsprojecten. “We zijn bezig met een inhaalbeweging. Daarom reserveren we jaarlijks een fiks bedrag voor herstellingswerken en dat is een bewuste keuze", weet An Christiaens, schepen van Openbare Werken. "Voor vernieuwingswerken aan voetpaden trekken we de komende vier jaar telkens 500.000 euro uit. De prioriteit gaat naar voetpaden in woonwijken en waar de veiligheid verhoogd kan worden. We opteren voor een evenwicht tussen het centrum en de dorpen. Daarnaast wordt hetzelfde bedrag voorzien voor de vernieuwing van asfalt- en betonverharding. Voor het ‘buitengewone onderhoud’ wordt dan nog eens jaarlijks 400.000 euro voorzien". In april start het studiebureau Grontmij met een ‘conditiemeting van de 220 km aan gemeentewegen. “Dat is uniek in Limburg”, weet de schepen. “Een conditiemeting is een persoonsonafhankelijke opname en registratiemethodiek om de staat van het openbaar domein in kaart te brengen. Via een visuele inspectie van de wegen wordt een totaaloverzicht gemaakt met inbegrip van de omvang van de schade. Zo kennen we de goedkoopste en beste oplossing voor ons wegennet".

Vervuiler de Kevie is gekend

Er is eindelijk duidelijkheid over de vervuiling die op 4 maart werd vastgesteld in een beek van natuurgebied de Kevie. Het water kleurde geelgroen en er hing een sterk indringende geur. Uit labo onderzoek is gebleken dat het om dieselbrandstof gaat. Het goedje is waarschijnlijk afkomstig van een transportbedrijf op het industrieterrein Tongeren-Oost. De brandstofleverancier had er met stookolie gemorst en die is in de riolering terechtgekomen. “De VMM heeft zowel een staal uit de beek als van de vermoedelijke bron van de vervuiling genomen. Volgens het labo is er een match tussen deze twee stalen”, weet milieuschepen Patrick Jans.

Infoavond Borstkanker is succes

De infoavond rond Borstkanker is een groot succes. Meer dan 200 personen zijn afgezakt naar cc De Velinx. In de foyer is er een infobeurs met standen omtrent borstprothesen, lingerie, haarprothesen, hartcoherentie, schoonheidsconsulenten, onco-move en preventiecampagnes. Om 20u zijn de  voordrachten gestart omtrent de nieuwe inzichten rond borstkanker betreffende diagnose, behandeling en nazorg. Schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden mag de avond afsluiten: “De stad gaat een actief preventiebeleid voeren. We gaan o.a. meewerken aan de gezondheidsacties die door de Vlaamse regering uitgewerkt worden”, wist de schepen.


 

 

 

Airco Ropa