Gemeenteraad november

De gemeenteraad heeft tot 23u05 aangesleept. Er is maar over één punt gedebatteerd: ‘Budget 2016’. Schepen Hoogmartens  heeft eerst de cijfers en plannen toegelicht.
- Volgens fractieleider Leenders (N-VA) voert Tongeren een desastreus financieel beleid: “De stadsfinanciën zijn ongezond. Alle kassen worden leeggemaakt. Alle reserves worden opgesoupeerd en Tongeren leent zich arm”.
- Raadslid Stassen (Groen) vindt dat er geen debat gevoerd in de gemeenteraad: “Alles wordt beslist op de bureau van Dewael. Jullie denken aan iets en dan nemen jullie een architectenbureau onder de arm en nodigen jullie een minister uit. De volgende dag moeten we het via de pers vernemen”.
- Raadslid Vanherf (onafhankelijke) wenste de schepen proficiat voor de goede cijfers. Hij pleit wel voor schuldafbouw en een beter sociaal beleid: “Om van Tongeren een woonstad te maken is er een sociaal weefsel nodig”.
- Fractieleider Henrotte (Tongeren.nu) bewierookte het meerjarenplan: “We zitten met een aanvaardbare schuldenlast per inwoner (1.092 euro). We vegen de problemen niet onder de mat. Werk constructief mee zodat we fier kunnen zijn op onze stad”.
De burgemeester heeft raadslid Leenders enkele keren onderbroken wanneer het hem te gortig werd. Hij heeft een folder van N-VA kapotgescheurd omdat daarin staat ‘dat Tongeren 58 miljoen euro schulden heeft’. Dewael heeft raadslid Stassen uitgenodigd om 5 goede ideeën te komen verdedigen ‘op zijne bureau’.
Het budget 2016 werd uiteindelijk, meerderheid tegen oppositie, goedgekeurd!

Stad schaft Toeristentaks af

Het stadsbestuur gaat vanaf Nieuwjaar de ‘Toeristentaks’ afschaffen’, een maatregel om het verblijfstoerisme te stimuleren. Het voorstel wordt  vanavond bij amendement voorgelegd aan de gemeenteraad.
“Tongeren staat voor een belangrijk toeristisch jaar met o.a. de Kroningsfeesten, de opening van het ‘Teseum’ (Schatkamer basiliek) en het openluchtzwembad in het Pliniuspark”, weet burgemeester Patrick Dewael.  “Het stadsbestuur wenst het verblijfstoerisme meer groeikansen te geven en daarom gaan we de overnachtingsbelasting afschaffen”. Die werd geraamd op 80.000 euro voor 2016. Toeristen betalen nu nog 2 euro pp/pn. De totale overnachtingscapaciteit bedraagt momenteel 460 bedden, zonder de 24 staanplaatsen van de camperplaats in het Pliniuspark en de nieuwe logies die in aantocht zijn. “Tongeren doet heel veel inspanningen om haar patrimonium zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar de vele verblijfstoeristen dragen hier niet aan bij”, weet financiënschepen Marc Hoogmartens. “We hebben het profiel van ‘de eerste stad’ onlangs omgegooid: In plaats van een shoppingstad, zetten we meer in op toerisme en cultuur. Deze  maatregel kunnen we doorvoeren dankzij een financiële  meevaller: de FOD Financiën heeft ons laten weten dat de ontvangsten uit de personenbelasting volgend jaar 430.000 euro hoger zullen zijn. Met de afschaffing van de ‘Toeristentaks’ wil Tongeren een sterk signaal geven. Die 80.000 euro kunnen de toeristen nu spenderen in de horeca”, besluit de schepen.

Feestbus

Ook in Tongeren kan je oudejaarsnacht gratis gebruikmaken van de ‘Feestbussen’ van De Lijn. De Feestbus brengt feestvierders op oudejaarsnacht veilig naar hun feestbestemming en weer thuis. De Feestbussen rijden de ganse nacht op het hele grondgebied van Tongeren. Zowel in het centrum als in de dorpen brengt de Feestbus u veilig naar huis.
Elke Tongenaar kan een gratis feestbiljet afhalen aan de onthaalbalie van het Praetorium. De tickets zijn geldig van 31 december 2015 om 18u tot 1 januari 2016 (’s avonds). Meer info: www.delijn.be/oudejaar.
“Inwoners van de stad Tongeren reizen gratis met oudejaar dankzij de financiële tussenkomst van hun stad. Let wel: het ticket is beperkt per persoon:  1 ticket/ID-kaart”, laat mobiliteitsschepen Eddy Manet weten.
Er zijn 600 tickets beschikbaar en dit voordeel geldt ook voor wie over een abonnement beschikt.

Alexandra is weekwinnaar

Alexandra Walgrave (37) uit Piringen is de vierde weekwinnaar van de actie: ‘Win je Sinterklaasbudget met de Ambi.pas’. Het levert haar 10.000 extra punten op, goed voor 1.000 euro. De uitreiking vond al voor de 3de maal plaats bij lingeriezaak Silhouette (Maastrichterstraat).  Alexandra deed er donderdagmiddag aankopen. Zij gebruikt de Ambi.pas al van in het begin. Het is de eerste keer in haar leven dat ze iets wint. 
In december staat de actie in het teken van de eindejaarsfeesten.

SAVE-bord onthuld voor Tom

Namiddag werd langs de Hasseltsesteenweg in Overrepen een SAVE-bord onthuld ter nagedachtenis van Tom Olijslagers (9). De jongen werd hier op 21 november 2011 aangereden door een auto toen hij op weg was naar de bushalte. Hij raakte zwaargewond en overleed op 30 november 2011.
Meer dan honderd personen hebben de plechtigheid bijgewoond. Burgemeester Dewael mocht het bord onthullen terwijl de ouders van Tom de trapladder vasthielden: “Het slechte weer staat symbool voor de tristesse die ons overvalt. Voorzichtigheid is de plicht voor iedereen die achter het stuur kruipt. Voor veilig verkeer moeten we allemaal samen zorgen”. Na de onthulling werden bloemen neergelegd. Nadien volgden enkele pakkende getuigenissen door de ouders en familieleden van Tom.


Kerstmarkt Nederheem

Nederheem organiseert deze namiddag een kerstmarkt. Een initiatief van en door personeel, vrijwilligers en de 45 gasten. Ze hebben allerlei gadgets in elkaar geknutseld. Je kan er ook genieten van drank en spijzen.
De Vrienden van Nederheem zijn aanwezig met een wafelverkoop die vandaag start n.a.v. ‘Musuc for Life’. Je zal hen nog tot 24 december op allerlei evenementen tegenkomen.


Het Sint Geefplein

In PC Sint-Maternus kan je deze namiddag terecht voor het Sint Geefplein., een organisatie van de Jeugddienst i.s.m. de Semper, Weggeefgroep Tongeren, Opbouwwerk, De Schakelaar en Gastama. Minderbedeelden mogen er gratis speelgoed, dvd’s, boeken en kleine huishoudtoestellen meenemen. Er is een Pietenshow voorzien en de Sint komt langs.


Zitting Orde Van De Teungerse Zwoan

In zaal Concordia vindt vanavond de 4de grandioze carnavalszitting van CV ‘De Orde Van De Teungerse Zwoan’ plaats. Voorzitter Hugo Frans heeft het ‘Marcelleke’ uitgereikt aan Tamara Reynders. Zij wordt beloond omdat ze al 4 jaar de affiche en de uitnodigingen ontwerpt. Er zijn optredens van o.a. ‘The Sweet-Ritz Dancers’, Juulke, Rans Theunis en de legendarische ‘Zwoanedaasmeriekes’.
Voorzitter Hugo Frans stond persoonlijk in voor de ‘tonrede’: voor de ‘gezètte-kall’ nam hij plaats op een wc-pot! Hij eindigde met een ‘kakliedje’ in 4 talen.


Avnet steunt Vincentius en Ter Heide

De personeelsleden van Avnet Tongeren organiseerden en steunden volgende acties:
- Geldinzameling ten voordele van Ter Heidi via een wafelverkoop
- Inzamelactie van gebruikt speelgoed ten voordele van St Vincentius
- Aankoop van nieuwe speelgoed via ingezameld geld t.v.v. St Vincentius
- Via de aankoop en schenking van snoep en mandarijntjes werden 117 snoepzakjes gemaakt.
"Binnen Avnet hechten we veel belang aan well-being (welzijn op het werk). Eén van de 5 elementen binnen well-being – die elke op een ander moment doorheen het jaar aan bod komen - is “community well-being”. Wij zijn onze personeelsleden, sponsors (Wibri, Colruyt, Fruitsnacks) en de St Vincentius vereniging die in zal staan voor de verdeling van het speelgoed en snoepzakjes erg dankbaar voor dit warm initiatief", vertelde HR manager An Rutten. .

50 jaar kinderopvang de Mereltjes

Vandaag wordt 50 jaar kinderopvang de Mereltjes gevierd. Op 4 oktober 1965 opende zuster Lisette Croughs (toen directrice van de lager school van de Z.H. Harten) een peutertuin voor 20 kindjes. De onderneming groeit al snel uit tot een volwaardige kinderopvang met 41 plaatsen en in 1981 wordt verhuisd naar de nieuwbouw op de Hasseltsesteenweg.
Kinderopvang de Mereltjes is momenteel vergund voor 107 opvangplaatsen met een subsidiëring voor 94 plaatsen. De buitenschoolse opvang verspreidt zich in Tongeren op 4 locaties,  in de nabijheid van de scholen. De dienst voor onthaalouders, die opgericht werd in 1979, telt meer dan 40 onthaalouders die samen 183 vergunde plaatsen kunnen aanbieden.  Zij zijn actief in de gemeenten Tongeren,  Riemst en Kortessem.
Voorzitter Albert Boulet leidde de academische zitting in de turnzaal.
Burgemeester Patrick Dewael mocht het verleden schetsen: “Deze instelling ligt heel nauw aan het hart van vele Tongenaren”.
Schepen An Christiaens (Kinderopvang) getuigde over het heden: “Ons zoontje heeft hier 3 jaar doorgebracht. Ik ben altijd gerust geweest”.
Vlaams minister Jo Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) lichtte de toekomstplannen voor kinderopvang toe: “Tegen 2020 willen we kinderopvang voor elk gezin garanderen. In 2016 zullen 50 op 100 kinderen   van 0 tot 3 jaar terechtkunnen bij een erkend en vergund initiatief voor kinderopvang”.


51 amAtae schenkt 10 tablets aan ‘De Schakelaar’

51 amAtae Tongeren heeft i.s.m. Microsoft België 10 tablets en 2 smartphones geschonken aan vzw ‘De Schakelaar’. Tegelijkertijd ondersteunen de ladies ook het pilootproject ‘Digitaal leren’ van kleuterschool ‘Evermaruske’ in Rutten. Samen goed voor 4.000 euro.
Om de digitale kansarmoede bij kinderen weg te werken zullen de school en de vzw hiervoor samenwerken. “Het is belangrijk dat kinderen vroeg met de digitale wereld in contact komen”, vertelde voorzitster Jeannine Weeghmans.  De toestellen blijven in het lokaal van ‘De Schakelaar’ (gelijkvloers Paspoel blok 2). De jongeren mogen daar gaan oefenen onder begeleiding.


 

 

Airco Ropa