Infosessie rond brandpreventie

In het dienstencentrum De Piepel (Dijk) werd zonet een infosessie gegeven rond het nieuwe initiatief ‘Brandveilig wonen voor senioren’. Het is op vraag van de Tongerse seniorenraad.

OCMW-voorzitter Johnny Vrancken heette de vele aanwezige senioren welkom: ""De Seniorenraad heeft me in 2016 hierover aangesproken om een gratis rookmelder te verschaffen aan personen die ouder zijn dan 75 jaar en die nog zelfstandig wonen. We hebben hiervoor 11.000 euro voorzien. Volgend jaar gaan we de leeftijd verlagen naar 70 jaar. tegen 2020 moet elke woning uitgerust zijn met een rookmelder". 

Caroline Wauters, voorzitter Seniorenraad, gaf de inleiding: "Het project 'Brandveilig wonen voor senioren' is gestoeld op deze 3 peilers: 
- sensibiliseringscampagne via de brochure 'Tongeren Sociaal'
- deze preventieactie 
- een gratis rookmelder voor 75-plussers

Aansluitend volgde Marc Thijs van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg met zijn infosessie: "Een rookmelder maakt het veiliger, maar brand voorkomen is nog altijd beter. Belangrijk is dat je snel wordt verwittigd, want rook is de grootste boosdoener en maakt je bewusteloos. De rookmelder bevestig je best in je vluchtweg en liefst één per verdieping. Vergeet niet het toestel regelmatig te testen". 

Het OCMW heeft een eerste set van 504 rookmelders aangekocht, voor een budget van 6.621 euro. Die kunnen vanaf vandaag afgehaald worden in De Piepel. De toestellen hebben een levensduur van 10 jaar en de batterij dient niet te worden vervangen.