Koningin Mathilde Prijs 2018 voor jeugdgevangenis

Tijdens de uitreiking van de Koningin Mathilde Prijs 2018 is ook de jeugdgevangenis in Tongeren in de prijzen gevallen met het hiphop muziekproject. 
Gisteren heeft de koningin een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de geselecteerde projecten en de leden van de jongerenjury. 

Sedert zijn oprichting in 2000, kent het Fonds jaarlijks een prijs toe aan een bijzonder initiatief in België dat de positie van maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen in de samenleving versterkt. Het Fonds koos ook dit jaar voor de projectoproep Music connects.

Uit de 13 geselecteerde projecten die een financiële steun krijgen in het kader van deze oproep, selecteerde een jongerenjury de laureaat van de Koningin Mathilde Prijs 2018.

Vief Tongeren in Schaffen

Vief Tongeren maakte vandaag een busreis naar de para's in Schaffen en bracht een bezoek aan het Klompenmuseum in Averbode.
Op de terugweg werd er nog gestopt in Scherpenheuvel. Het was een mooie en leerrijke dag.

bijdrage: Ludo Jacobs

Incuba in Piringen

Gisterenavond organiseerde Tongeren.nu een 'incuba' rond Buurten en buren: sociaal weefsel en socio-cultureel netwerk. 
De infoavond was in de Sint-Gertrudiskerk van Piringen gepland, maar dankzij het mooie weer werd gekozen voor het gazon onder de boom aan de kerk. 
Marc Dupain was de moderator. 

foto: Werner Jansen

Museumpas

Eerste Belgische museumpas schiet uit de startblokken met 6.000 exclusieve passen" Met één pas meer dan 100 musea bezoeken in België. Vanaf september is het eindelijk mogelijk. Om dat in de verf te zetten, start museumPASSmusées met de voorverkoop van 6.000 exclusieve museumpassen, ontworpen door zes Belgische kunstenaars. (o.a. Koen Vanmechelen) Goed voor één jaar lang gratis museumbezoek. De musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië presenteren zich met dit project samen op één kaart met de steun van de ministers van Cultuur Sven Gatz en Alda Greoli.  In Tongeren doet het GRM mee.

Mini-auto voor pediatrie

In az Vesalius kunnen kinderen voortaan in een mini-auto naar een onderzoek rijden. Op die manier wordt het bezoek aan de dokter of een langer verblijf in het ziekenhuis net iets leuker. De auto is een schenking van Mercedes Claes & Zonen en voetbalclub KFCH Tongeren Jeugd.
"De auto was de hoofdprijs voor onze tombola, maar de winnaar is hem nooit komen ophalen. Dus schenken we hem aan az Vesalius", weet Arnould Parthoens (KFCH Tongeren Jeugd). 
Hoofdpediater dr. Patrick Bollen is blij met dit geschenk: "Een verblijf in het ziekenhuis maakt een grote indruk op een kind. Deze auto zal voor animo zorgen op de afdeling".

RUP Hippodroom

Vanavond werden de plannen voor het RUP Hippodroom toegelicht. Zowat 65 personen daagden op in de ActiV. 

Schepen Patrick Jans (Ruimtelijke Ordening) heette hen welkom: "De stad wil de verschillende activiteiten die vandaag op deze site plaatsvinden in evenwicht brengen. Hippodroom, tennisclub en ActiV. We willen zorgen voor een beleving: niet enkel drafrennen, maar ook jumping, dressuur, een manege en verblijfstoerisme voor de paardensport". 

Het Extern adviesbureau Anteagroup heeft een procesnota opgesteld voor het RUP. Marijke Gorissen gaf tekst en uitleg: "Men wil dit recreatiegebied uitbouwen tot een sportpark met bovenlokale uitrusting. Het gebied omvat de paardenrenbaan, tennisvelden en de bebouwing (een appartementsblok van 4 en 1 woning) aan de Rutterweg, de hoeve van Witsel, alsook een perceel landbouwgebied ten zuiden van de insteekweg Rutterweg. Het aanpalende landbouwgebied wordt erbij getrokken voor een 'overloopparking'. 
De hippodroom bevindt zich volgens het gewestplan in een gebied voor dagrecreatie, de overige ruimte bestaat uit woongebied, natuurgebied, parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Voor het nieuwe managegebouw wordt een functionele invulling beoogd met stallen en manege op de gelijkvloerse bouwlaag. Op de verdiepingen kunnen horecafaciliteiten en multifunctionele ruimtes voorzien worden met zicht op zowel de renbaan van de hippodroom als eventueel intern naar de wedstrijdhal binnen het manegegebouw. De tribune, behorende bij de hippodroom wordt geïntegreerd binnen/aansluitend bij dit gebouw.
De toegang aan de Rutterweg blijft voorbehouden als zone voor stallen en parking trailers die gebruikt worden i.f.v. de hippodroom en bij ruitertoernooien en eventuele pensionstalling indien mogelijk op vlak van exploitatie. Een vernieuwing en uitbreiding van het bestaande aanbod aan stallen dringt zich wel op. Er is nood aan circa 100 stallen, dewelke op deze locatie kunnen ingericht worden. Een doorzicht vanuit de Rutterweg op de toegang van de hippodroom dient bewaard te blijven, tussen de bebouwing van de stallen dient een kwalitatieve toegang naar de hippodroom gerealiseerd te worden.
In het zuiden grenzend aan de bestaande hoeve wordt een zone voorzien die kan ingericht worden voor pensionstallingen: stallen voor mensen die thuis hun paard niet kunnen stallen. Hier blijkt grote vraag naar. De stallen kunnen daarnaast ook een functie hebben voor ruitertoerisme (verblijven met paard bijv.)". 
De buurtbewoners zien de uitbreiding van de hippodroom niet zitten. Ze  zijn vragende partij voor een onteigening. 

Aandacht voor vrijetijdsbesteding vrouwen

Op 14 mei deelt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica Tongeren symbolisch tijd uit aan vrouwen. Vandaag vragen ze extra aandacht voor de vrijetijdsbesteding van vrouwen. De ‘Zij-Blij’-dag is een nationaal initiatief waarbij aandacht wordt gevraagd voor een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin.
“Vrouwen ondervinden steeds meer tijdsdruk,” aldus Vrouw & Maatschappij - CD&V politica Tongeren. “Vandaag gaat ongeveer 62% van de burn-out dossiers over vrouwen, en dat is onder andere een gevolg van die toegenomen tijdsdruk”. 
Om vrouwen symbolisch tijd te geven en deze beleidsvoorstellen kracht bij te zetten, voerde V&M Tongeren actie op aan de supermarkt Carrefour Market. Ze hebben vrouwelijke voorbijgangers aangespoord om 5 minuten ‘tot rust’ te komen bij het standje. Vrouwen kregen kleurrijke badparels en de boodschap om tijd voor zichzelf te nemen en anderen tijd te gunnen.

Francesco wint Italiaans budget

Francesco Boncaldo (63) uit Tongeren is de tweede winnaar van de actie: ‘Win een Italiaans budget' dankzij de Ambi.pas’. De overhandiging van de 5.000 punten, goed voor 500 euro, vond plaats in brasserie Balanja (Grote Markt). 

In Vlaamse Velden

Zuid-Limburgse verenigingen hebben samen het groots evenement “In Vlaamse Velden” opgevoerd in cc de VELINX. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (Hoeselt) en Harmonie Kunst na Arbeid (Gors-Opleeuw)brachten een herdenkingsconcert met als thema “Oorlog en Vrede” om aandacht te schenken aan “De Groote Oorlog '14-'18”.
Het werd een totaalbeleving waarbij de muziek ondersteund werd met verhalen, visuele effecten en kunst.
Op het podium een 100-tal muzikanten, aangevuld met acteurs en kunstenaars uit de regio.
De mobilisatie van jonge Limburgers in het Belgisch leger, de doortocht van het Duitse leger en de langdurige bezetting, hadden een grote weerslag op het dagelijkse leven van de Haspengouwse bevolking. Verhalen uit 10 gemeenten van Zuid-Limburg vertellen de ervaringen van onze voorouders. Hun angst en vertwijfeling, maar ook hun gevoelens van hoop, vreugde en blijdschap, worden uitgedrukt in bijpassende muziekstukken waarbij foto's, grafisch materiaal en memorabilia de sfeer versterken. Beeldende kunstenaars tonen zowel in de concertzaal als in de Foyer hun werk, geïnspireerd door gebeurtenissen uit WOI in Zuid-Limburg. Bovendien staat de roll-uptentoonstelling van de Provincie Limburg opgesteld en worden een CD en herdenkingsbrochure gelanceerd. De locatie “De Velinx” is voor dit evenement bewust gekozen. Tongeren had als Zuid-Limburgse hoofdplaats meer dan andere omliggende gemeenten te lijden onder de plunderende en vernietigende doortocht van de Duitse troepen door Limburg. De muzikanten van Harmonieën “St. Cecilia Hoeselt” en “Kunst na Arbeid Gors-Op-Leeuw”, leerlingen en leerkrachten Woord en Muziek van de Academie Pentagoon Tongeren en de leden van de Kunstkring en Toneelgroep van Hoeselt werkten samen aan dit evenement.

Werfbezoek op De Motten

Namiddag werd er een Open Werfdag gehouden op de site van De Motten. Een honderdtal nieuwsgierigen daagde op aan de cafetaria van de atletiekpiste. Met een plannetje in de hand werden ze op pad gestuurd.
Onderweg kregen ze op 4 locaties uitleg over de stand van zaken.
T.h.v. de Motmolen wordt een brug over de Jeker aangelegd i.p.v. een koker onder het wegdek.
De wegenis in de Luikerstraat en de Looierstraat is afgewerkt. Op 22 mei wordt de Sint-Jansstraat terug opengesteld. Aansluitend wordt de Kastanjewal aangepakt. T.h.v. de frituur komt een driepuntsbrug. De palen worden vanaf 4 juni geplaatst. De brug volgt pas in 2019. 
Langs de Begijnhofmuur werden 170 betonnen palen in de ondergrond gespoten, ter versteviging van de fundamenten.
Hier werden enkele houten funderingspalen teruggevonden. Die werden gedateerd op 1241, (dus Middeleeuws). 

Rommelmarkt Berg

Ook in Berg kan je vandaag terecht voor een rommelmarkt. "De eerste van de 45 standhouders stond al om 04u30 aan de deur", wist 'burgemeester' Marie-Claire Loix. "We hebben 367 lopende meters verkocht. Ze komen zelfs uit Sittard en Duffel. Hier staat een kraam met frieten en ook een met ijs. Straks komen de muziekclowns langs.
De opbrengst gaat naar FC Berg vzw".