Tongeren wordt ontvoogde gemeente

Vanaf 1 september beslist het stadsbestuur zelf over stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen.  Hierdoor kunnen dossiers voortaan veel sneller behandeld en afgewerkt worden. Bij omvangrijke dossiers kan de dienst Ruimtelijke Ordening advies inwinnen van het Vlaams Gewest.  Er wordt ook een kwaliteitskamer opgericht. Hierin zullen deskundigen advies geven over projecten die een belangrijke ruimtelijke impact hebben op het stadsbeeld.

{fshare}