Conflict tussen Nederheem en OCMW

Vanaf Nieuwjaar moet vzw Nederheem meer dan 84.000 verwijlinteresten terugbetalen aan een aannemer. Hierdoor zal de vzw de lening voor de nieuwbouw (maandelijks 7.500 euro) niet meer kunnen aflossen. Voorzitter Marc Machiels heeft intussen het OCMW gedagvaard om de kosten te verhalen. Volgens hem zijn de problemen begonnen toen gewezen voorzitter Noirhomme een borgstelling voor een renteloze lening (bij de provincie) weigerde te tekenen.