50 jaar geleden (3)

- Op 22 maart wil Minister Gilson (Binnenlandse Zaken) kleinere gemeenten met minder dan 900 zielen samenvoegen met grotere gemeenten: Koninksem, Widooie, Piringen, Neerrepen, Overrepen, Riksingen, ’s Herenelderen, Henis en Berg zouden bij Tongeren worden gevoegd. De negen betrokken burgemeesters zijn niet blij met het verlies van hun onafhankelijkheid. Ze houden een vergadering in het stadhuis en richten een comité op. Even later wordt Overrepen niet meer weerhouden in de plannen. In enkele dorpen wordt een referendum gehouden. De fusie zal uiteindelijk uitgesteld worden tot begin jaren ’70.
- Op 23 maart krijgt Lionsclub Tongeren de ‘Keure’ overhandigd. Dat gebeurt in de feestzaal der Rijksnormaalscholen aan de Bilzersteenweg. Pierre Stas is de eerste voorzitter van de nieuwe serviceclub.
- Op 28 maart is er de officiële inhuldiging van de nieuwe gebouwen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
- August Tomsin wordt gehuldigd: hij is een halve eeuw onafgebroken als haarkapper verbonden aan de O.-L.-Vrouwe kliniek. Hij is ook sedert 1914 coiffeur van het O.-L.-Vrouwe college.
- Begin april wordt de Tongerse bevolking in het bezit gesteld van standaardemmers voor het huisvuil. De genummerde emmers blijven eigendom van de stad. De bevolking moet zorgen voor ‘het zindelijk uitzicht’ der emmers. Er wordt een vergoeding van 100 fr. per gezin gevraagd.

{fshare}