50 jaar geleden (7)

- 1 september 1963: Pierre Derriks wordt aangesteld als arrondissementscommissaris-adjunct. Leon Willems is bureelhoofd.
- 6 september: het Stedelijk Museum (foto) wordt ingewijd op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis. Hier was eerder het politiecommissariaat gehuisvest. De vertrekken met barokgewelf werden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Enkele doorgangen werden tot muurvitrines met ingebouwde verlichting hervormd. Nu kan het stedelijke archief (dat sinds 1953 op de zolderverdieping van de westvleugel gehuisvest was), terugkeren naar het stadhuis. Het kantoor van archivaris Baillien wordt ontruimd en omgevormd tot voorlopige bibliotheek en vergaderkamer voor het KLGOG. Na de uitbreiding van het museum zal dit genootschap een definitieve ruimte toegewezen krijgen. Drie vertrekken werden als museumzalen ingericht. Een vierde dient tot heemkundige bibliotheek , een vijfde tot brandvrij archiefmagazijn en een zesde tot secretariaat en toeristisch inlichtingenkantoor.
- In de feestzaal van het stadhuis opent de tentoonstelling van portretschilder Oger Ulrix, gewijd aan wijlen burgemeester De Vocht.
- 19 september: Bij schoenfabriek Ambiorix gaan 46 van de 194 arbeiders in staking. Het werk wordt volledig hervat op 1 oktober.
- Bij de Grauwzusters vindt de laatste ‘inkleding’ plaats. Hierdoor zijn ze met 15 zusters.
- Eind september vinden de ‘Herfstfeesten’ plaats. Ze vormen het sluitstuk van het toeristisch seizoen dat eens te meer een meevaller was. De tweedaagse brengt een massa volk op de been in het gemeentelijk sportpark. De sport viert hoogtij met de derby Patria-Cercle. De drie Tongerse muziekverenigingen geven om beurt een concertuitvoering. De feesten eindigen met een vuurwerk op de vijvers.
- 1 oktober: Het stadsarchief wordt overgebracht van het zolderkamertje in het provinciaal museum naar de zeer mooie behuizing in het stedelijke museum op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis.

{fshare}