50 jaar geleden (8)

- 22 oktober 1963: In de burelen van de C.O.O. wordt overgegaan tot de aanbesteding van de nieuwe wijk Paspoel. De aanvang der werken zal nog hetzelfde jaar starten. Op een lap grond van 4 ha langs de oude muren worden 60 huizen, 72 appartementen en 4 winkelappartementen gebouwd. De gewestelijke bouwmaatschappij Tongershuis is bouwheer van de ‘Paspoel’. Alle woningen zijn in beginsel al verkocht. Tijdens de archeologische opgravingen wordt het drievoudig verdedigingssysteem met spitsgrachten van de omheiningsmuur blootgelegd.
- Kleine Landeigendom start met de bouw van een 60-tal woningen langs de Rutterweg (Offelken).
- 29 oktober: stadssecretaris Marcel Melaet (foto: archieven Nico Olislagers) komt om bij een jachtongeval in Vielsalm. Hij was één van de eersten in Limburg die het diploma voor bestuurswetenschappen behaalde.
- Begin december wordt in het stadhuis een nieuw toeristisch inlichtingenkantoor ingehuldigd. Baillien is hoofd van de Toeristische Dienst. Vermeulen is voorzitter van de ‘Vrienden van Tongeren’.
- Aan de 18de Oogstwal wordt er gestart met de bouw van appartementsblokken van zeven verdiepingen hoog. Hiervoor wordt een ganse rij prachtige herenhuizen gesloopt.
- De bezoekersaantallen in 1963: GRM: 12.254; Schatkamer Basiliek: 4.109; Moerenpoort: 1.442, Stadhuismuseum: 1.162 (open sinds 6 sept.); Romeinse toren op Vrijthof: 1.641.
- Op 31 december 1963 telt Tongeren 16.493 inwoners (+253). Er waren 296 geboortes, 187 overlijdens.

{fshare}