Verkeersovertredingen 10% duurder

Vanaf 1 maart 2013 worden de boetes voor verkeersovertredingen 10% duurder. Overtredingen van de eerste graad worden vanaf vrijdag bestraft met een boete van 55 euro. Op dit moment is dat nog 50 euro. Overtredingen van de tweede graad hebben dan een boete van 110 euro tot gevolg in plaats van 100 euro. Tot slot zal je voor een overtreding van de derde graad een boete van 165 euro betalen in plaats van 150 euro.

Graad 1 overtreding: gordel niet dragen, richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht , ‘s nachts zonder verlichting fietsen, onrechtmatig op busstrook rijden.

Graad 2: onrechtstreeks gevaar overtreding: vast oranje verkeerslicht negeren, als bestuurder bellen met gsm in de hand, rechts inhalen waar dit verboden is, achtermistlichten niet aanzetten wanneer verplicht, gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren (bepaalde gevallen), onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met handicap.

Graad 3: rechtstreeks gevaar overtreding: rood verkeerslicht negeren, inhaalverbod niet naleven, dubbel inhalen waar dit verboden is, inhalen nabij oversteekplaats, voetgangers of fietsers in gevaar brengen, regels betreffende kruisen niet naleven.

{fshare}