Voedselinspectie op pad

Tot eind januari zijn 13 controleurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) te gast in Groot-Tongeren. Ze inspecteren in totaal 330 zaken die rechtstreeks te maken hebben met voedseldistributie. Donderdag werden de marktkramen aan een onderzoek onderworpen. Voor de ambulante handel geldt een checklist met 20 items. Uiteindelijk werd niemand in gebreke gesteld. Hier en daar ontbrak enkel een attest.