Infosessies Voedselagentschap in Praetorium

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) hield woensdag twee vormingssessies in het kader van de geplande controleactie die eind januari plaatsvindt. Voor de sessie van 14u kwamen 90 betrokkenen opdagen in het Praetorium. Onder hen alle mogelijke uitbaters: van café tot bakkerij, en van frituur, tot voetbalkantine en sterrenrestaurant. Iemand van de voorlichtingscel van het Agentschap gaf uitleg over o.a. de goede hygiënepraktijken, tracering en de meldingsplicht. Iemand van de PCE Limburg had het over het verloop van de controles en hoe men zich best kan voorbereiden. Iedereen kreeg een infopakket mee naar huis. Van donderdag 24 januari t.e.m. donderdag 31 januari zullen13 controleurs en inspecteurs zowat 330 inrichtingen controleren die rechtstreeks met voedsel te maken hebben. Bij vaststelling van een overtreding kunnen ze overgaan tot de volgende sancties: inbeslagname van de voedingsmiddelen, uitdelen van een waarschuwing of een PV, onmiddellijke sluiting of intrekking van de toelating. De eerste controle gebeurt gratis. Een hercontrole kost 24,62 euro per begonnen halfuur.