Geld voor erosiebestrijding

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege verleent voor de eerste jaarhelft van 2013 aan 16 gemeenten subsidies voor erosiebestrijding. Op het totaal bedrag van 1 miljoen euro gaat bijna 900.000 euro naar de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingswerken. Tongeren valt samen met Heers en Sint-Truiden ook in de prijzen.

Minister Schauvliege: ““Erosiebestrijding blijft het speerpunt van mijn bodembeschermingsbeleid. Met een preventief erosiebeleid ondersteunen we de rioleringsinspanningen van de gemeenten en beheersen we de sedimentaanvoer naar waterlopen en waterwegen. Want water- en modderoverlast op de wegen en in woonkernen brengen hoge kosten met zich mee. Elke euro voor erosiebestrijding wordt nadien dubbel en dik terugverdiend door minder schade en minder ruimingskosten.”  (Archieffoto PGT)

{fshare}