Besparen en betalen

Het voltallige schepencollege heeft vandaag de begrotingswijziging 2013 uit de doeken gedaan. Normaal moet tegen 2019 een begroting in evenwicht voorgelegd worden, maar ons stadsbestuur wil dit al tegen 2014 realiseren. Men wil 1,9 miljoen euro besparen. Er wordt gekozen voor de 'korte pijn', en het zijn vooral de niet-Tongenaren die door de maatregelen worden getroffen.

Niet enkel de stad moet besparen, ook de andere diensten:

- OCMW: Diensten worden samengevoegd en het volledige sociaal beleid gaat over naar het OCMW. Er zal samen aangekocht en aanbesteed worden.

- Politie: Een aantal belangrijke kosten (vooral weekend- en nachturen) veroorzaakt door fenomenen van overlast worden gerecupereerd. Via een belasting op nachtwinkels: 6.000 euro openingsbelasting en 1.500 per jaar, een belasting op dancings: kan oplopen tot 10.000 euro per jaar en via de zogenaamde combi-taks: wie afgevoerd wordt met een combi zal 100 euro moeten betalen. De verhuis naar het nieuwe politiegebouw in de Ambiorixkazerne gaat voorlopig niet door. Men wil nagaan of een fusie met andere zones haalbaar is.

- Kerkfabrieken betekenen een zware budgettaire inspanning voor de stad. Met Minister Bourgeois is er volgende week een gesprek gepland om ook de investeringen en restauraties onder controle te houden.

-Gemeentelijke vzw's: Erfgoed, Sportpromotie en Kinderparadijs worden opgeheven en overgeheveld naar de stad.

- AGB (Autonoom Gemeentebedrijf): De bedoeling is om op een termijn van een tweetal jaren een aantal belangrijke goederen te verkopen: de Ambiorixkazerne, het Munthuis en de Eburonenhal.

-Plinius: De Raad van Bestuur heeft op 18 juni beslist het Pliniusproject te downsizen (zowel het paviljoen als het zwembad worden afgeslankt).

-Verdere ingrepen: Alle stadsdiensten moeten 2% besparen. Alle opdrachten worden opnieuw aanbesteed (bv. het onderhoud van de stad, de schoonmaak van overheidsgebouwen).

- Men gaat over tot samenaankoop. (vb. aankoop energie en strooizout i.s.m. met Provincie, telefonie via Infrax, stookolie samen met het OCMW en papier samen met de Gemeente Maastricht . In het bestuursakkoord werd de beslissing genomen om het personeelsbestand via natuurlijke afvloei te laten inkrimpen met minimaal 10 procent. Tegen eind van dit jaar zal de inkrimping van het personeelsbestand al voor de helft gerealiseerd zijn. Dit betekent een besparing van 108.000 euro dit jaar en 707.000 in 2014. De schuld wordt beperkt: Eind 2011 bedroeg de schuld 41.284.089 euro. In 2012 werd slechts één lening aangegaan ( 3.000.000 euro). In 2013 zal geen enkele nieuwe schuld aangegaan worden. De investeringen zullen gefinancierd worden met bestaande reserves.

De belastingen: De 3 grote belastingen (de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de algemene milieubelasting) blijven op hetzelfde niveau voor de komende zes jaar. Wat de lokale belastingen en retributies betreft: Een aantal belastingen worden voortgezet aan hetzelfde tarief (bv. belasting op reclameborden, ingebruikname van het openbaar domein, huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen, ontgravingen). Twee belastingen worden verhoogd: de belasting voor inname van het openbaar domein tijdens markten en kermissen. Deze tarieven dateerden nog van 2002 en worden nu met 15% verhoogd.

'Gratis bestaat niet', ook niet in Tongeren. Om die reden zal voortaan een vergoeding gevraagd worden voor de verhuur van fietsen (5 euro per dag), voor de administratiekosten voor dagtrips, voor het verstrekken van signalisatievergunningen en voor huwelijken op zaterdag. (75 euro) Tot slot komt er een overnachtingsbelasting van 2 euro per persoon per overnachting (1 euro indien overnachtingsprijs ? 25 euro).

Oppositiepartij N-VA ziet de maatregelen alvast niet zitten. Volgens fractieleider Mark Vanherf zijn ze het gevolg van:
- het falende financiële beleid van de laatste 18 jaar, met een stadsschuld om U tegen te zeggen
- de absurde investeringsplannen voor de komende jaren, met het Plinius zwembad als exponent hiervan
- de algemene financiële crisis, waar het stadsbestuur niet op geanticipeerd heeft
- een typische oude politieke cultuur in Tongeren die dingen oplegt zonder enig overleg, noch met de verkozen oppositie, noch met de adviesraden, noch met de belangenverenigingen, noch met de burgers.

De N-VA werkt momenteel aan een complete voorstelling van 'het Financiële Tongeren'. Deze analyse hopen zij tegen vrijdag 28 juni klaar te hebben.

{fshare}