Nieuwe verkaveling in Piringen

De nieuwe verkaveling ‘Holle Helverik’ in Piringen telt 45 landelijke kavels waarvan 17 open bebouwing, 26 half open en 2 gesloten bebouwingen. Het kernversterkend project is gelegen in een binnengebied op ca. 150 m van de kerktoren.

Er wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd die tegelijk in- en uitrit wordt en zal aansluiten op de Merestraat. Voor de fietsers is er een vrijliggend fiets- en wandelpad voorzien naar de Piringenstraat. De Holle Helverik wordt als holle en oude Romeinse weg volledig ontlast van elk verkeer van de verkaveling. Een groene talud op de verkaveling versterkt het natuurlijk karakter van de holle weg.

Het gewijzigd verkavelingsconcept houdt rekening met de verzuchtingen van de buurt. Er is geopteerd voor een gevarieerd straatbeeld dat wordt bekomen door de opeenvolgende verschillende sferen van bomendreven, verharde buurtpleintjes en groenzones met een aangepaste aanplanting van inheemse hagen hoogstammige bomen.

Kolmont Woonprojecten brengt deze kavels op de markt zonder enige bouwverplichting. De percelen voor een half open bebouwing zijn tussen de 330m² en 500m² groot en de percelen voor een open bebouwing zijn tussen de 600m ² 2100m². De kavels kosten tussen 63.000 en 220.000 euro exclusief kosten.

{fshare}