Gemeenschapswachten worden gehalveerd

Het stadsbestuur voert een reorganisatie door in de dienst van de gemeenschapswachten. De drie huidige mannen (niveau D) worden overgeplaatst naar een andere functie. De ene moet vanaf 1 mei de politievoertuigen onderhouden en de anderen de brandweerwagens. Hun vrouwelijke collega (niveau C) mag blijven en er wordt nog iemand bij aangeworven (niveau C). De dienst van de gemeenschapswachten werd in september 2011 door de gemeenteraad eenparig goedgekeurd: ‘Met het oog op een integrale en geïntegreerde aanpak van onveiligheidsfenomenen wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de lokale politie afgesloten. In deze overeenkomst worden de activiteiten van de gemeenschapswachten vastgelegd, alsook het overleg en de wijze van informatie-uitwisseling tussen de politie en de dienst gemeenschapswachten.

{fshare}