Sluiting meimaand

Deze avond werd de meimaand afgesloten met een viering in de basiliek, opgeluisterd door de Zingende Maagden. Ze waren slechts met elf present. Voorzitster Kathleen Wielick lanceerde een oproep tot de aanwezigen om dochters en kleindochters aan te sluiten. Alle meisjes vanaf geboortejaar 2002 zijn welkom. Wielick is nog altijd op zoek naar een nieuwe naam voor de groep: “Omdat de medeleerlingen de spot drijven met de Zingende Maagden”. Georges Willemaers gaf een stand van zaken van de Kroningsfeesten 2016: “Op 26 september 2012 heeft het Kroningscomité de eerste maal vergaderd. Intussen zijn alle groepsleidingen al gepasseerd op de tweewekelijkse vergaderingen. Op 2 oktober wordt het thema bekendgemaakt”. Een delegatie van de zevenjaarlijkse feesten in het Nederlandse Susteren was ook aanwezig in de basiliek: regisseur Fiddelers en zijn dame.


  {fshare}