Toponymie van Lauw

Aansluitend aan het 39e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN) werd in het Praetorium de toponymie van Lauw voorgesteld. Een postume uitgave van de plaatsnaamkundige studie van André Stevens, verzorgd door lic. Jan Segers. Het boek bevat de verklaring van 500 plaatsnamen van Lauw. Hiermee wordt een oude droom van ‘Professor Stevens’ verwezenlijkt. De man was na het beëindigen van zijn studies, al beginnen materiaal te verzamelen voor een toponymische studie van Lauw. Die moest volgens hem ontstaan uit de samenwerking tussen een historicus (archivaris Henry Baillien) en een taalkundige. Het boek kost 15 euro en is enkel te verkrijgen via de VLDN. (www.vldn.be)


{fshare}