Inventarisvoorstelling Mal-Sluizen

Op dinsdag 3 december stelt de Erfgoedcel de inventarissen voor van het roerend patrimonium van de Kruisvindingskerk van Mal en de Sint-Servatiuskerk van Sluizen, om 19u30 in de Parochiezaal van Mal (Kruisvindingsstraat 67). Er zal een welkomstwoord gegeven worden door erfgoedschepen Gerard Stassen, waarna de heer Jeanno Ernots het zal hebben over de geschiedenis van Mal en stadsarchivaris Steven Vandewal over de geschiedenis van Sluizen.

{fshare}