Stormschade

De eerste herfststormen hebben hier gelukkig voor weinig schade gezorgd. De brandweer kreeg slechts een tiental oproepen voor omgewaaide bomen en beschadigde daken: Op de Neremweg was een boom omgewaaid, op het voormalige tinfabriek van Riskin in Nerem was een boom gevallen. Op de Sluizerweg was een dakgoot afgewaaid. In de stationsomgeving zorgden verstopte rioolslokkers voor wateroverlast. Op de Bilzersteenweg waaide een gedeelte van het dak van een woning weg. Hiervoor werd de steenweg een tijdlang afgesloten tussen de Bilzerpoort en de Caesarlaan. De brandweer is opnieuw moeten uitrukken naar het stadhuis. Deze namiddag is het fotozeil tegen de steiger aan de voorgevel gedeeltelijk losgewaaid. De brandweer heeft de oude ladderwagen moeten inschakelen.


{fshare}