Woonproject Heurkensberg toegelicht

Deze avond gaf de ontwikkelaar van het woonproject ‘Heurkensberg’ uitleg aan de buurtbewoners. Schepen Patrick Jans (Ruimtelijke ordening) verwelkomde de 20 aanwezigen in het Praetorium:”Het gebied is 8 ha groot. De gronden werden verkocht aan ontwikkelaar Skyline. De vzw Nederheem krijgt een nieuwe ontsluiting en Ter Heide krijgt een fiets- en voetgangersverbinding richting stadscentrum. Het project zal gefaseerd ontwikkeld worden over een periode van 8 tot 10 jaar”. Bram Machtelinckx (Skyline) lichtte het project toe: “ Het wordt een mix van appartementen, woningen en villa’s met veel aandacht voor groen en natuur. We gaan voor een dorpskarakter met woonerven en straten met eenrichtingsverkeer”.  

{fshare}