Verkoop begijnhofkerk

Het Autonoom gemeente Bedrijf (AGB) wil de Sint-Catharinakerk in het begijnhof verkopen. Vandaag waren kandidaat-kopers uitgenodigd op een infosessie met plaatsbezoek. Toevallig waren arbeiders van Renotec bezig met dringende instandhoudingswerken. Ze vervangen honderden losgekomen en kapotte leien om het binnendringen van regenwater te voorkomen. Drie potentieel geïnteresseerde kandidaten kwamen poolshoogte nemen. Ze werden rondgeleid door Luc Duyssens (projectontwikkeling AGB), stadsarchivaris Steven Vandewal en stadsarcheologe Hadewych Van Rechem.

De gegadigden lieten niet in hun kaarten kijken: Brouwerij Martens ziet een horecazaak wel zitten; Afgevaardigden van Poverello denken eerder aan een ‘stille ruimte’. En architect Jan van den Borne, eigenaar van het begijnhofmuseum Beghina mikt op de oprichting van een ‘open-monumentenvereniging’ om het gebouw, na restauratie, een culturele herbestemming te geven. Architect Jan Posen werd indertijd door het OCMW gevraagd om restauratieplannen te maken. Toen werden de kosten op 5 miljoen euro geraamd. Intussen is dat bedrag meer dan verdubbeld. Volgens de verkoopakte van het AGB dient de Catharinakerk ‘op korte termijn te worden gerestaureerd en heeft de verkoper de intentie om een private herbestemming aan de kerk te geven, rekening houdend met de beschermingsvoorschriften’. Er is geen vooropgestelde inzetprijs vastgelegd. Het goed dient na verkoop en herbestemming beperkt toegankelijk te zijn voor het publiek. Een bod uitbrengen kan nog t.e.m. 30 mei om 12u.