2.064 handtekeningen voor GBS Nerem

Voor aanvang van de gemeenteraad hebben vijftig kinderen, ouders en sympathisanten van GBS ’t Pomphuisje in Nerem een petitie met 2.064 handtekeningen overhandigd aan Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad. Cindy Hermans heeft in de zaal een woordje uitleg mogen geven. Oppositieraadslid Mark Vanherf had een punt over de dorpsschool laten toevoegen aan de agenda: “Ik kan mij niet voorstellen dat iemand van de CD&V hier achter staat”, opende hij. "Volgens jullie verkiezingsprogramma’s is er niets aan de hand en toch weet ieder weldenkend mens dat dit de doodsteek betekent voor GBS Nerem. De beslissing kan nog teruggedraaid worden”. Vanherf kwam met een tegenvoorstel: “Tijdens de duur van deze legislatuur wordt Nerem niet afgebouwd. Zo niet akkoord, stem dan tegen ons voorstel. Durft u geen kleur bekennen, onthoud u dan”.

Onderwijsschepen Jos Schouterden (Tongeren.nu) mocht repliceren en las een brief voor: “Het is gemakkelijk om als oppositie op een sloganeske manier hier op in te spelen, zonder in te zitten met de consequenties. Beleid voeren is keuzes maken, ook op budgettair vlak. Het schepencollege stelt vast dat dit punt niet ontvankelijk is. Het voorstel moet voldoende toegelicht zijn en er is niet ingegaan op de omstandigheden. Indien we gewoon verder doen, dan wordt het privé onderwijs dat de stad zelf moet financieren en kunnen we de erkenning verliezen”, besloot de schepen. Raadslid Vanherf mocht reageren: “U leest een tekst af, zonder mijn argumentatie te horen. Geen probleem. Als u het formalistisch wil spelen, geen probleem. Volgende keer komen we terug met een heel gemotiveerd dossier”.

Voorzitter Biets schakelde meteen over op de stemming over de ‘ontvankelijkheid’ van het punt. Raadslid Patrick Leenders (N-VA) vroeg tevergeefs het woord, maar volgens Biets kon er niet verder gedebatteerd worden. Het punt werd door de meerderheid niet ontvankelijk gestemd. Er ontstond wat protest op de oppositiebanken en voorzitter Biets deed de boeken dicht: “Ik sluit de vergadering wegens teveel rumoer”. De vijftig mensen uit Nerem dropen met een dubbel gevoel af: “Uitgesteld is niet verloren. We komen volgende maand terug met nog meer spandoeken”, vertelde Myriam Christiaens, voorzitter van het oudercomité.

Door het vroegtijdig afsluiten van de gemeenteraad werden ook de punten in de gesloten zitting niet behandeld. Hierin zouden 39 ambulanciers en 27 verpleegkundigen aangesteld worden om in april te kunnen starten met de dienstverzekering van de dienst 100, vanuit de brandweerkazerne. Tijdens het tumult na de zitting ontstond er een hevige discussie tussen een toeschouwer uit Nerem en raadslid Bellefontaine (sp.a).


{fshare}