Tevredenheidsenquête meldpunt

Op 1 augustus 2013 startte de stad met een vernieuwde werkwijze bij het meldpunt van de technische dienst.  Tongenaren kunnen hier terecht voor alle defecten, klachten en bemerkingen van technische aard. Het meldpunt registreerde in de periode van 1 augustus 2013 tot Nieuwjaar 2.074 meldingen: 1.616 meldingen werden binnen een redelijke termijn opgelost, 214 meldingen werden afgekeurd. Dit zijn meldingen die onder de bevoegdheid van andere instanties vallen (vb. Watergroep, Infrax, AWV), meldingen die handelen over situaties die door onze specialisten als aanvaardbaar beschouwd worden of beslissingen met een grote financiële impact. Die meldingen worden opgenomen in de langetermijnplanning. Wie een beroep doet op het meldpunt van de technische dienst, krijgt vanaf nu bij de afhandeling van het dossier, de vraag om deel te nemen aan een tevredenheidsenquête.

Op deze manier wil men de dienstverlening van de stad Tongeren naar een nog hoger niveau tillen. “Om de meldingen van burgers efficiënter aan te pakken, zijn we in augustus gestart met een vernieuwde werkwijze bij het centraal meldpunt. Meldingen en klachten van burgers worden nu centraal geregistreerd en op een eenvormige manier opgevolgd. Elke melding komt nu sneller terecht bij de juiste persoon waardoor een snellere afhandeling mogelijk is. Wij noteren nu een gemiddelde doorlooptijd van 11,62 dagen”, weet An Christiaens, schepen van Openbare Werken. “Om de dienstverlening nog te verbeteren is het belangrijk om ook de mening van de Tongenaar te kennen.  Uit de enquête willen we afleiden waar mogelijke knelpunten zich situeren” vervolgt de schepen. De enquête peilt naar de klantentevredenheid inzake uitvoeringstermijn, communicatie en kwaliteit van de uitvoering.