Uitleg over omleidingswegen

Tijdens de gemeenteraadscommissie ‘Openbare werken’ werd vanavond het dossier over de omleidingswegen toegelicht door ingenieur Katleen Loos van het Agentschap Wegen en Verkeer. Ze beperkte zich tot een stand van zaken in de lopende studies. De aanleg van de indringingsweg is bedoeld om de Stadswallen en de stationsomgeving te ontlasten van doorgaand verkeer. De ZO-indringingsweg moet de Maastrichtersteenweg verbinden met het industrieterrein Overhaem. De NO-indringingsweg moet de Maastrichtersteenweg verbinden met de Nieuwe Steenweg, via de Baverstraat en de Molenweg.

*ZO
Het plan MER heeft ter inzage gelegen van 6 januari tot 5 februari 2014. Hierop zijn veertig reacties gekomen. Begin april werd een richtlijnennota opgemaakt. De indiening van het definitieve plaan MER is voorzien tegen juni 2014. Het studiebureau Grontmij is de opmerkingen aan het verwerken. Wat het project MER betreft, hier voor werd de studieopdracht aanbesteed. De uitvoeringstermijn bedraagt 300 kalenderdagen. “Het aanvangsbevel werd nog niet gegeven. We wachten op de goedkeuring van het plan MER”, vertelde Loos. Ook voor het aanvangsbevel van de uitvoeringsstudie wordt gewacht op de goedkeuring van het plan MER. Hier bedraagt de uitvoeringstermijn 26 maanden. De aanbesteding werd nog niet toegewezen.
*NO
Hier zijn er twee studieopdrachten lopende: Het project MER en het voorontwerp: “De lastenboeken zijn geschreven. We wachten op de goedkeuring van de minister”.
*De herinrichting van de Wallen
Er wordt i.s.m. de stad een masterplan opgesteld voor de herinrichting van de binnenring, de Wijkstraat en de Dijk. Dat gebeurt op Mesoniveau. “Hier hebben we oog voor de zwakke weggebruiker, het openbaar vervoer, de functies die moeten ontsloten worden (cultureel centrum, scholen, station) en een kwalitatieve openbare ruimte. We willen de “barrièrewerking” van de Ring wegnemen”. De startnota is in opmaak: dat is een analyse van alle beschikbare plannen. De knelpunten worden opgesomd en op 8 mei heeft een klankbordgroep zich over de plannen gebogen.