Vergadering rond Fioretti

De vertolkers van het Fioretti-spel dat n.a.v. de Kroningsfeesten in het begijnhof wordt opgevoerd, hebben vanavond de koppen bij elkaar gestoken in de Jeugdherberg. “We willen in juli 2016 hetzelfde spel brengen, maar dan nog beter en nog heiliger”, vertelde coördinator Willy Stulens. Daarom zullen er verschillende werkgroepen worden opgericht zoals: decor – kledij – acteurs – geluid en licht. Wie zich geroepen voelt, mag zich aanmelden.