File op gewestwegen

Uit een studie van Be-Mobile is gebleken dat er in Limburg tijdens spitsuren evenveel file op de gewestwegen staat als op de snelwegen. In de top tien van de drukste knooppunten prijkt de Ring van Tongeren op de vierde plaats.