Vranckendreef ingehuldigd in Berg

In Berg werd zonet de ‘Jan en Nicolas Vranckendreef’ officieel ingehuldigd, in bijzijn van de afstammelingen van Jan Vrancken. De weg loopt langs het kerkhof tot aan de Nellestraat. Marie Claire Loix, voorzitter feestcomité Berg, gaf tekst en uitleg: “De benaming is een herdenking aan wijlen de gebroeders Vrancken, beiden waren werkzaam in het onderwijs. In het bijzonder Nicolas Vrancken die van het schooltje dat op de grens van Berg en Ketsingen lag gekend was voor de toentertijd opzienbarende vernieuwingen en lesgeven in de lagere scholen. Vele leerkrachten en zelfs gouverneur Roppe kwamen met grote belangstelling kennisnemen van deze vernieuwing”. Schepen An Christiaens moest springen om aan de dorpsvlag te geraken die over het straatnaambord hing.


.