Fietstunnel onder Bilzersteenweg

Er komt een fietstunnel onder de Bilzersteenweg. Deze wordt gelijktijdig met de herinrichting van de Nieuwe Steenweg aangelegd. Eddy Manet, schepen van Mobiliteit legt uit: “De Nieuwe Steenweg  krijgt dagelijks veel verkeer te verwerken. Voor zwakke weggebruikers is er weinig ruimte. Bij de herinrichting van de Nieuwe Steenweg worden er vrij liggende fietspaden aangelegd. Op dat ogenblik wordt er ook een fietstunnel onder de Bilzersteenweg gerealiseerd ter hoogte van de Groenstraat, richting Nieuw-Tongeren.” Volgens  An Christiaens, schepen van Openbare Werken, biedt een fietstunnel veel voordelen: "Fietsers kunnen op de meest veilige manier de Bilzersteenweg dwarsen. Zowel het functionele fietsverkeer (tussen Driekruisenweg en Nieuw-Tongeren of de binnenstad) als de recreatieve fietser (tussen knooppunten 107-129) zijn gebaat bij deze aanpassing. Fietsers moeten zich immers niet meer op de drukke Bilzersteenweg wagen. Anderzijds zullen de auto’s bovengronds vlotter kunnen passeren. Er komt ook een middengeleider op de Bilzersteenweg. Deze zal fungeren als poort om het begin van de bebouwde kom te accentueren en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te remmen. Ter hoogte van deze poort komen er bushaltes  voor streeklijnen 10 en 104.”  Voor dit dossier werkt de stad Tongeren samen met het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest en Infrax. “Het tijdstip van aanleg is afhankelijk van de voortgang van het dossier ‘Herinrichting Nieuwe Steenweg. Na de realisatie van beide projecten zal de omgeving van de Nieuwe Steenweg  en Bilzersteenweg een betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid voor alle gebruikers bieden", aldus burgemeester Patrick Dewael.
(Foto Google StreetView)