Viering 125 jaar kroning genadebeeld

Op 31 augustus is het 125 jaar geleden dat het beeld van Onze – Lieve – Vrouw van Tongeren plechtig werd gekroond. Onze Causa nostrae Laetitiae viel die eer te beurt mét goedkeuring van paus Leo XIII. Pastoor-deken Peeters had tijdens zijn Romebedevaart in 1888 het verlangen te kennen gegeven aan Mgr. Doutreloux, bisschop van Luik, om ook de Tongerse Lieve Vrouw te kronen. Dit verzoek werd ingewilligd en op 31 augustus 1890 werd door diezelfde bisschop ons Mariabeeld gekroond tijdens een luisterrijke plechtigheid in de basiliek en op de Markt. Bij die gelegenheid was het ook de gewoonte om aan de eigenaar een schilderij van de gekroonde Lieve Vrouw aan te bieden. In Tongeren werd dat een glasraam waarvan hierbij een detail van de kroning van het beeld. Dit glasraam vind je vooraan links in de basiliek bij het Maria-altaar.
De kroning was de aanleiding voor de herneming van de eeuwenoude zevenjaarlijkse heiligdomsvaart die van dan af ‘Kroningsfeesten’ worden genoemd.
Deze gebeurtenis wordt zondag herdacht met een plechtige eucharistieviering in de basiliek om 10 uur. Bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens zal voorgaan in de viering.