1970 (6)

Op zaterdag 4 juli wordt in stadspark De Motten het olympisch zwembassin   'ingezwommen' door de Nederlanders Annette Melmann en Wille Bams, deze zwemkampioenen fungeren als eerste badmeesters. Burgemeester de Schaetzen geeft uitleg over de laattijdige openstelling: "De verraderlijke ondergrond , de rompslomp met de subsidies van overheidswege en de vertragingen bij de leveringen van de verwarmings- en filtreerinstallaties".
Op de openingsdag mogen alle zwemliefhebbers van 16u30 tot 20 uur kosteloos van het zwembassin gebruikmaken. Het zwembassin meet 50m op 22m. Boven het technisch gebouw  is ruimte voorzien voor de bouw van een café met terras. Voor de kleedinrichting werd het zogenaamde ‘labyrintstelsel’ gebruikt: de ‘droge omloop’ is bedoeld voor de geschoeide bezoekers en de ‘natte omloop’ is voorbehouden aan de zwemmers. Naast de 56 kleedplaatsen zijn er 20 stortbaden waarvan 10 overdekt. De kledingstukken worden in bewaring gegeven in een ‘kleedbar’. De realisatie van het zwembad kostte 10 miljoen Fr.