Jeugdraad en CAD

Vorige vrijdag vond de eerste Algemene Vergadering van de Jeugdraad van 2015 plaats. Een 23-tal vertegenwoordigers van lokale jeugdverenigingen woonden deze AV bij. Voor het eerste agendapunt werd de CAD uitgenodigd om meer uitleg te geven rond de alcoholwetgeving. “De meest recente wetgeving m.b.t. het schenken van alcohol aan jongeren dateert alweer van december 2009. Als organisator van jeugdfuiven moet je alle nodige stappen nemen om er voor te zorgen dat de -16 jarigen geen alcohol krijgen en dat er ook geen sterke drank aan de –18 jarigen wordt geschonken”, weet jeugdschepen An Christiaens. “De controleurs van de Federale Overheid weten dat er geen waterdicht systeem bestaat en dat er altijd wel jongeren door de mazen van het net glippen. Vandaar is het belangrijk dat een vereniging/organisator kan aantonen de nodige maatregelen te hebben getroffen om zoveel mogelijk misbruik te voorkomen.” Evi Bogaerts, preventiewerkster van de CAD, liet de jongeren kennis maken met de verschillende preventiematerialen die de organisatie ter beschikking stelt. Een groot deel hiervan zit al in de fuifkoffer die de stad in 2013 samenstelde.

Daarnaast gaf ze een aantal tips mee:
Zorg ervoor dat het toogpersoneel gebrieft is. De lokale CAD-preventiewerker kan ook gevraagd worden dit voor jullie te komen doen.
Voorzie verschillende inkombandjes die duidelijk aangeven wie -16, 16-18 en 18 + is (deze bandjes zitten in de fuifkoffer).
Hang bewustmakingsaffiches en stickers op zodat de aanwezigen zien dat je er als organisator mee bezig bent.
Voor meer informatie of vragen kan men steeds terecht op www.vad.be/campagnes/begin-niet-te-vroeg of www.cadlimburg.be.