Afscheid van Hadewych Van Rechem

De medewerkers van het Stadsarchief hebben afscheid genomen van hun collega Hadewych Van Rechem: "Op 17 januari overleed onze collega stadsarcheoloog Hadewych Van Rechem. Hadewych werd in 1971 geboren in Aalst als oudste van drie kinderen. Na haar studies archeologie en germanistiek aan de KU Leuven kwam ze in het voorjaar van 1999 in Tongeren terecht. Ze werd in eerste instantie aangeworven als stadsarcheoloog waar later ook monumentenzorg aan werd toegevoegd. De eerste jaren van haar carrière in Tongeren was ze actief betrokken bij opgravingen zoals in het Agnetenklooster. Door die opgravingen geraakte ze gepassioneerd door fysische antropologie, een studie die ze later zou gaan bijstuderen. Ook in latere jaren leidde ze nog opgravingen zoals aan het Pliniusdomein. Hadewych was echter voornamelijk betrokken bij de vele restauratiedossiers van de stad en coördineerde de restauraties van de Moerenpoort, het Munthuis, de Infirmerie, … Als contactpersoon voor restauraties van particuliere panden en kerken was ze ook een correcte, maar graag geziene partner. Haar kritische zin en punctualiteit zagen we ook terug in de verschillende publicaties die ze schreef. Steeds met een minutieus onderzoek en vlotte pen behandelde ze niet enkel archeologische onderwerpen, maar had ze het ook over de vele monumenten in de stad.  Met het overlijden van Hadewych is een boeiende bron over het oudste verleden van de stad verdwenen. We wensen haar familie veel sterkte in deze moeilijke tijd".