Prognose bevolkingsgroei

Als we de studiedienst van de Vlaamse regering mogen geloven, zal tegen 2030 het aantal inwoners in vier op vijf Vlaamse gemeenten toenemen. Het aantal 65-plussers zal in alle gemeenten stijgen. Het aantal ouderen groeit het sterkst in de meeste kustgemeenten en in de provincies Limburg en Antwerpen. In een aantal Limburgse gemeenten zelfs met meer dan 30 %. Het aantal peuters zal in Limburg, maar ook in Oost- en West-Vlaanderen afnemen. De actievebevolking(tussen 20 en 64 jaar) zal in bijna 70 % van de gemeenten afnemen tegen 2024.
Limburg telt nu 858.972 inwoners en dat aantal zou fors stijgen tot 886.262 in 2030. In 33 van de 44 Limburgse gemeenten zal het bevolkingsaantal tussen 2015 en 2030 stijgen. In 10 andere gemeenten, o.a. Kortessem, gaat het aantal inwoners lichtjes naar beneden. Voor Herstappe zijn er geen cijfers beschikbaar. In Voeren is de daling het grootst (13,37 %): van 4.120 inwoners naar amper 3.569 inwoners. Gingelom is de grootste stijger (12,82 %): van 8.291 inwoners naar 9.354 in 2030.  
Wat Tongeren betreft: op dit ogenblik zijn er 30.655 inwoners. Binnen 10 jaar zou dit aantal slechts met 5 zielen verhoogd zijn tot 30.770. In 2030 zou de oudste stad 30.955 inwoners tellen, een verwachte toename met 0,98 % t.o.v. 2014.
(kaartje: HLN)