Projecten Woonzo

De sociale huisvestingsmaatschappij gaat de komende maanden fors investeren in 10 nieuwe projecten, goed voor 210 extra woongelegenheden. Daarbij komt ook nog de vervanging van de 192 appartementen van Paspoel 2. Woonzo verhuurt op dit ogenblik ruim 1.000 woongelegenheden, waarvan 794 in Tongeren. Iets meer dan 70% bestaat uit sociale appartementen. Woonzo telt vandaag 621 kandidaat-huurders, waarvan 425 voor Tongeren.

Een overzicht:
* Raperie: In de Henisstraat en Raperiestraat werd het winkelpand ‘Troosters’ gesloopt voor de nieuwbouw van 19 sociale huurappartementen. De voorlopige oplevering is voorzien tegen midden oktober 2015.  Kostprijs: 2.432.000 euro.
* Pannenoven: Op de hoek van de Elderseweg met de Pannenoven worden 22 nieuwbouw sociale huurappartementen met ondergrondse parking gebouwd. De voorlopige oplevering is voorzien tegen midden februari 2016.  Kostprijs: 2.564.000 euro.
* Terra Nova II:  Tussen de Henisstraat en de Verbindingsstraat werden twee bestaande woningen en een voormalige dansschool gesloopt voor de nieuwbouw van 12 sociale wooneenheden (4 woningen + 8 appartementen).  De voorlopige oplevering is voorzien tegen midden april 2016.  Kostprijs: 1.932.000 euro.
*Heurkensberg – Fase 1: Nieuwbouw verkaveling aan de Elderseweg. Een eerste blok van 15 appartementen wordt gerealiseerd door vrijwillige verderzetting van de opgelegde sociale last.  De voorlopige oplevering is voorzien tegen oktober 2016.  Kostprijs: 1.984.000 euro.
*Oude spoorwegbedding: In een zijstraat van de Henisstraat komt een nieuwbouwproject van 14 sociale huurwoningen. De voorlopige oplevering is voorzien tegen begin 2017.  Kostprijs: 1.641.000 euro. In fase 2 volgt een tweede blok van 15 appartementen.
*Wijkmolenweg: Renovatie en verbouwing van een hoeve tot 1 woning, nieuwbouw van 8 sociale huurappartementen, 5 sociale huurwoningen en 8 sociale koopwoningen i.s.m. de Kleine Landeigendom. De werken starten na het bouwverlof. Kostprijs 3.323.000 euro.
*Regulierenplein: Afbraak van 5 bestaande woningen en renovatie van 3 bestaande woningen tot 12 sociale appartementen. Kostprijs 1.588.000 euro.  
*Binnenveldje: In de wijk ‘Binnenveld’ in Koninksem komt een nieuwbouw verkaveling van 25 sociale huurwoningen. Kostprijs 2.285.000 euro.
*Siegelsmarkt fase 2 en 3: uitbreiding met nieuwbouw verkaveling van 50 sociale huurwoningen
Paspoel Anders’: Woonzo gaat de drie torens in de wijk ‘Paspoel 2’ afbreken. Alle flats gaan tegen de vlakte en in plaats komt er een nieuwbouw die compacter is en meer groen heeft, genaamd 'Paspoel Anders'. De werken starten dit najaar: de 192 bestaande appartementen worden vervangen door evenveel nieuwbouw appartementen