Stadsgids

Deze week wordt de Stadsgids 2015-2016 aan huis bedeeld. Het boekje leert ons dat 'de eerste stad' beschikt over:

- 14 dierenartsen
- 20 apotheken
- 33 huisartsen
- 37 kinesisten
-  6 logopedisten
-  3 osteopaten
- 31 tandartsen
- 41 zelfstandige thuisverpleegkundigen