Nicole Christiaens terug in OCMW-raad

Nicole Christiaens (sp.a) heeft zopas in het Praetorium de eed afgelegd als nieuw OCMW-raadslid. Ze deed het in handen van Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad. Nicole volgt Sabrina Marx op die eind juni ontslag nam. Het is een terugkeer voor Nicole, want ze zetelde al in de OCMW-raad tot eind december 2014. Toen stond ze haar zitje af aan An Bogie (Groen), zoals in 't begin van de legislatuur was afgesproken.