Sabrina Marx stapt uit OCMW

Sabrina Marx (sp.a) heeft ontslag genomen uit de OCMW-raad. De 31-jarige klinisch-psycholoog is zwaar ontgoocheld in het hele politieke systeem: “De afgelopen 3 jaar waren een ware ontnuchtering voor mij. Is er nog wel sprake van een democratie? Alle bevoegdheden worden langzaam maar zeker weggesluisd van de gemeenteraad en OCMW-raad naar het schepencollege”, legt ze uit: “Ik startte in 2012 met een enorme portie motivatie, inzet en idealisme. Ik heb echter het gevoel dat ik op andere manieren meer kan bijdragen aan de samenleving, Ik hoop dat wordt nagedacht over het huidige systeem en dat de koers gewijzigd wordt, zodat er in de toekomst meer ruimte komt voor vernieuwing en verjonging”, besluit Marx.