Het Geheugen van Tongeren

In cc De Velinx werd vanavond  de nieuwe website ‘geheugenvantongeren.be aan het publiek voorgesteld. Een vijftigtal personen woonde de presentatie bij. Erfgoedschepen Gerard Stassen zorgde voor de inleiding. Het project 'Geheugen van Tongeren' werd al in 2003 gestart door het stadsarchief en de dienst archeologie-monumentenzorg. Omdat in meer dan tien jaar tijd er veel veranderd is op vlak van informatica en vooral het aanbieden van gegevens, werd beslist aan te sluiten bij het project ‘Gis3700’. De website bundelt tal van informatie over het verleden van Tongeren. “Doordat de website meteen aanpasbaar is, blijft alle informatie ook up-to-date. En vooral geeft ons dit de mogelijkheid om de website verder uit te bouwen en te laten groeien”, vertelde stadsarchivaris Steven Vandewal. Behalve interactieve kaarten is er ook een blog over archeologie en de activiteiten van het stadsarchief te raadplegen. “Magisch woord in dit alles is 'gis' of geografisch informatiesysteem: een systeem waarmee we talloze (historische) gegevens kunnen linken aan hedendaagse ruimtelijke objecten. De mogelijkheid om te werken met kaartlagen laat toe die unieke gelaagdheid van Tongeren doorheen 2.000 jaar verleden visueel, begrijpelijk maar ook wetenschappelijk te tonen”, aldus GIS-coördinator Vicky Verscheijden. Steven onthulde ook iets over 'De Beeldbank van Tongeren': Hier vind je 1.000 foto's en 50.000 stukken archiefmateriaal.
Hierbij de link: http://www.geheugenvantongeren.be/.