Kwaliteitscharter voor fietsroutenetwerk

Fietsroutenetwerk Limburg bestaat 20 jaar. Daarom  hebben de Provincie Limburg, Toerisme Limburg en de 44 Limburgse gemeenten een kwaliteitscharter ondertekend. Hiermee engageren ze zich om de volgende jaren het kwaliteitsniveau van het fietsroutenetwerk te garanderen: fietspaden borstelen, bermen maaien, bomen sleunen, grote herstellingen uitvoeren aan de routes, picknickplaatsen en zitbanken onderhouden.  Het Charter bepaalt dat de provincie en Toerisme Limburg vzw een algemeen coördinerende rol opnemen via het routebureau. De dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg staat in voor het eerstelijnsonderhoud. Plaatsen van knooppuntborden en de bewegwijzering, maai- en snoeiwerken, signaleren van omleidingen, kleine herstellingen aan het wegdek. De provincie zet hiervoor permanent vijf onderhoudsploegen in, waarvan twee via sociale economieprojecten. Bovenop het budget voor het reguliere onderhoud van de fietspaden, wordt een jaarlijks investeringskrediet van 500.000 euro voorzien voor de gemeenten die het charter ondertekenden en dossiers indienen.
(foto: Provincie Limburg)