Straf nieuws uit De Velinx!!!

Het schepencollege heeft directrice Veerle Stes (Cultuurfunctionaris-Programmator ) met onmiddellijke ingang ontslagen, omwille van zwaarwichtige feiten. Haar man Guy Schils (Technicus) kreeg een ‘preventieve schorsing’ voor een termijn van 4 maanden.  Tevens werd lastens hem een tuchtonderzoek ingeleid. Om de continuïteit van cultuurcentrum de VELINX te garanderen, werd Johan Wouters (programmator) aangesteld als waarnemend diensthoofd.