Naar Compostela voor Ter Heide

In april ondernemen Diane Lesire en haar man Guy Collas een voettocht van Lissabon naar Compostela. Ze voorzien 32 ‘stapdagen’ voor het traject van 620 km. De opbrengst van deze sponsortocht gaat integraal naar ter Heide, waar het koppel al 3 jaar lang, één dag per week vrijwilligerswerk verricht. Ondernemen Paul Kumpen heeft het peterschap op zich genomen.
Wie een steentje wil bijdragen kan storten op: BE90 0910 1151 4232 met vermelding van: Steun Santiago de Compostela