Infoavond Borstkanker is succes

De infoavond rond Borstkanker is een groot succes. Meer dan 200 personen zijn afgezakt naar cc De Velinx. In de foyer is er een infobeurs met standen omtrent borstprothesen, lingerie, haarprothesen, hartcoherentie, schoonheidsconsulenten, onco-move en preventiecampagnes. Om 20u zijn de  voordrachten gestart omtrent de nieuwe inzichten rond borstkanker betreffende diagnose, behandeling en nazorg. Schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden mag de avond afsluiten: “De stad gaat een actief preventiebeleid voeren. We gaan o.a. meewerken aan de gezondheidsacties die door de Vlaamse regering uitgewerkt worden”, wist de schepen.