Vervuiler de Kevie is gekend

Er is eindelijk duidelijkheid over de vervuiling die op 4 maart werd vastgesteld in een beek van natuurgebied de Kevie. Het water kleurde geelgroen en er hing een sterk indringende geur. Uit labo onderzoek is gebleken dat het om dieselbrandstof gaat. Het goedje is waarschijnlijk afkomstig van een transportbedrijf op het industrieterrein Tongeren-Oost. De brandstofleverancier had er met stookolie gemorst en die is in de riolering terechtgekomen. “De VMM heeft zowel een staal uit de beek als van de vermoedelijke bron van de vervuiling genomen. Volgens het labo is er een match tussen deze twee stalen”, weet milieuschepen Patrick Jans.