Gemeenteraad

Er stonden vanavond slechts 10 punten op de agenda van de gemeenteraad. Er wordt een aanstellingsprocedure opgestart voor een nieuwe directeur voor GBS De Herik in Henis, want Chrétien Larondelle is met pensioen gegaan. Wie een straatgeveltuin aanlegt, krijgt een premie van maximum 75 euro. Op vraag van Ruben Stassen  zal het gebruik van heliumballonnen worden afgeraden. Vanaf volgende maand zal de gemeenteraad terug doorgaan in het Praetorium: Toon Caubergh heeft dit gevraagd omdat de zaal in de brandweerkazerne niet toegankelijk is voor mensen met een beperking.