Gemeenteraad is niet bevoegd over TODO

Vanavond heeft de gemeenteraad zich onbevoegd verklaard over het lot van het dienstenchequesbedrijf TODO. De 118 werknemers hadden 3.400 handtekeningen ingezameld om hun ‘voorstel van de burger’ op de agenda  te mogen plaatsen m.b.t. het behoud van de dienstenonderneming in de huidige vzw-structuur.  Een tiental personeelsleden woonde de zitting bij in het publiek. Bediende Carly Vanschoonwinkel mocht een pamflet voorlezen, gezeten naast voorzitter Hugo Biets: “We zijn er ons wel degelijk van bewust dat de beslissing tot overname door een commerciële onderneming niet tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoort, maar wel tot de Algemene Vergadering van PWA/TODO, waarin zes leden zijn aangeduid door de politieke fracties en zes door de Nationale ArbeidsRaad (NAR). Heel wat bronnen bevestigen dat kort na de gemeenteraadsverkiezingen reeds werd beslist dat ons bedrijf moest afgestoten worden, volgens het zo genoemde ‘zwarte boekje’. Daarom stellen we ons de vraag; ‘Is het een economische beslissing of een politiek akkoord dat de politieke afgevaardigden verplicht dienen uit te voeren”? Hierbij de uitslag van de stemming over het punt: Meerderheid: akkoord over de onbevoegdheid, behalve Christiane Thys (onthouding), oppositie: onthouding.