Waarom geen debat?

Jongsocialisten Tongeren, Jong CD&V Tongeren en Jong VLD
Tongeren hebben na lang en diepgaand beraad besloten om niet deel te nemen aan 'Jeugd in Debat' dat nu vrijdag zou plaatsvinden in het GRM:
"De onprofessionele aanpak van de organisatie gaf hiervoor de doorslag. Jong N-VA, de initiatiefnemer van het debat, stelde de vragen eenzijdig op en bezorgde deze laattijdig aan de deelnemers. De stellingen werden pas 6 dagen op voorhand bezorgd. De partijdigheid van de vraagstelling bleek duidelijk toen de moderator een dag later een aangepaste en objectieve versie
van de vraagstelling aan alle partijen bezorgde. Ook de rest van de organisatie verliep nooit open en transparant. Zo werd de moderator door Jong N-VA zonder overleg gewijzigd. Wij als Jongsocialisten, Jong CD&V en Jong VLD in Tongeren betreuren dan ook ten zeerste de houding van Jong N-VA bij de
organisatie van dit jongerendebat. Wij benadrukken dat we als jongerenpartijen blijven openstaan voor debat. Een initiatief dat
jongeren warm maakt voor politiek juichen wij toe en willen we mee ondersteunen. Wij wensen echter enkel deel te nemen aan een debat als dit in een transparante, neutrale en onafhankelijke sfeer verloopt en publiek en deelnemers correct geïnformeerd worden. Wij hopen dan ook in de
toekomst onze schouders te kunnen zetten onder een gedragen debat met alle Tongerse jongerenpartijen", reageren Jongsocialisten Tongeren, JongCD&V Tongeren en Jong VLD Tongeren.