Bodemonderzoek voor bruggen

Op dit ogenblik is de firma Geosonda uit Brussel bezig met een bodemonderzoek op de Motten. Dit kadert in het openleggen van de Jeker. Er wordt nagegaan of de stabiliteit van de ondergrond voldoende geschikt is voor het plaatsen van een viertal bruggen over de Jeker (Kastanjewal en richting Dijk).