Meerjarenplan

Tijdens de commissie Financiën heeft schepen Marc Hoogmartens de meerjarenplanning en het budget 2016 toegelicht/ “Volgend jaar gaan we 15 miljoen euro investeren: 1,4 mio voor onderhoud van de wegen, 3 mio voor de schatkamer en museumkelder, 2,2 mio voor het zwembad, 300.000 euro voor het masterplan De Motten en 630.000 euro voor de eerste fase van de heraanleg van de Nieuwe Steenweg”.