Gemeenteraad november

De gemeenteraad heeft tot 23u05 aangesleept. Er is maar over één punt gedebatteerd: ‘Budget 2016’. Schepen Hoogmartens  heeft eerst de cijfers en plannen toegelicht.
- Volgens fractieleider Leenders (N-VA) voert Tongeren een desastreus financieel beleid: “De stadsfinanciën zijn ongezond. Alle kassen worden leeggemaakt. Alle reserves worden opgesoupeerd en Tongeren leent zich arm”.
- Raadslid Stassen (Groen) vindt dat er geen debat gevoerd in de gemeenteraad: “Alles wordt beslist op de bureau van Dewael. Jullie denken aan iets en dan nemen jullie een architectenbureau onder de arm en nodigen jullie een minister uit. De volgende dag moeten we het via de pers vernemen”.
- Raadslid Vanherf (onafhankelijke) wenste de schepen proficiat voor de goede cijfers. Hij pleit wel voor schuldafbouw en een beter sociaal beleid: “Om van Tongeren een woonstad te maken is er een sociaal weefsel nodig”.
- Fractieleider Henrotte (Tongeren.nu) bewierookte het meerjarenplan: “We zitten met een aanvaardbare schuldenlast per inwoner (1.092 euro). We vegen de problemen niet onder de mat. Werk constructief mee zodat we fier kunnen zijn op onze stad”.
De burgemeester heeft raadslid Leenders enkele keren onderbroken wanneer het hem te gortig werd. Hij heeft een folder van N-VA kapotgescheurd omdat daarin staat ‘dat Tongeren 58 miljoen euro schulden heeft’. Dewael heeft raadslid Stassen uitgenodigd om 5 goede ideeën te komen verdedigen ‘op zijne bureau’.
Het budget 2016 werd uiteindelijk, meerderheid tegen oppositie, goedgekeurd!