Vrijwilligersfeest

In De Piepel vond het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats: OCMW-voorzitter Johnny Vrancken heette de 132 vrijwilligers welkom: 51 zijn actief bij De Piepel, 47 in wzc De Motten, 15 bij de Minder Mobielen Centrale en 19 bij de dorpsrestaurants. "Deze legislatuur hebben we een budget voor vrijwilligersbeleid in de begroting voorzien. Dit zal gebruikt worden voor het vrijwilligersfeest, het presentje bij Kerstmis en voor vormong en omkadering", vertelde de voorzitter.